Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Είναι ο Μαρξισμός συμβατός με τον Χριστιανισμό;


Ο Μαρξισμός είναι μια βαθιά αθεϊστική φιλοσοφία δίχως περιθώριο για πίστη στον Θεό.Ο ίδιος ο Καρλ Μαρξ,ως φανατικός άθεος που ήταν και ο ίδιος,ήταν σαφής σε αυτό το ζήτημα: "Η πρώτη προϋπόθεση της ευτυχίας των λαών είναι η κατάργηση της θρησκείας" ("Κριτική στην Χεγκελιανή Φιλοσοφία", 1844).Στο μαρξιστικό μοντέλο, το κράτος γίνεται ο μοναδικός πάροχος,υποστηρικτής, προστάτης και νομοθέτης για τον κάθε πολίτη.Με λίγα λόγια,το ίδιο το κράτος παίρνει την θέση του Θεού.

Μια από τις βασικές θέσεις του μαρξισμού είναι ότι η αρχή της ιδιωτικής ιδιοκτησίας πρέπει να καταργηθεί.Εκεί όπου ο μαρξισμός ρίζωσε, οι ιδιοκτήτες γης είδαν την περιουσία τους να κατάσχεται από το κράτος,ενώ η ιδιωτική ιδιοκτησία σχεδόν οποιουδήποτε αγαθού τέθηκε εκτός νόμου.Σχετικά,όμως,με την κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, ο μαρξισμός έρχεται σε άμεση αντίθεση με πολλές βιβλικές έννοιες και εντολές.Η Αγία Γραφή αναγνωρίζει το δικαίωμα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και περιέχει πλήθος εντολών που υπερασπίζονται αυτό το διακίωμα.Εντολές όπως το "Ου κλέψεις" και το "Ουκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου.Ουκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου,ούτε τον αγρόν αυτού,ούτε τον παίδα αυτού,ούτε την παιδίσκην αυτού,ούτε του βοός αυτού,ούτε του υποζυγίου αυτού,ούτε παντός κτήνους αυτού ούτε όσα τω πλησίον σου εστί",δεν έχουν νόημα χωρίς την ύπαρξη ιδιωτικής ιδιοκτησίας,ενώ η αφαίρεση της από τους νόμιμους κατόχους της μέσω της βίας τις παραβιάζει.

Η Αγία Γραφή,επίσης,τιμά ιδιαίτερα την εργασία και διδάσκει ότι τα ίδια τα άτομα είναι υπεύθυνα να συντηρήσουν τους εαυτούς τους: "Ο άνθρωπος που δεν θέλει να εργαστεί να μην φάει"(2 Θεσ. 3:10).Ακόμη,η παραβολή του Ιησού στο Ματθ.25:14-30 διδάσκει την ευθύνη μας να υπηρετούμε τον Θεό με τους ιδιωτικούς μας πόρους.Είναι αδύνατο να συνδυαστεί ο μαρξισμός με διδασκαλίες του Χριστού όπως η παραβολή των ταλάντων.Η εμπνευσμένη απο το θανάσιμο αμάρτημα του φθόνου,κατάσχεση και ανακατανομή του πλούτου που επιβάλλεται από τον μαρξισμό καταστρέφει την ατομική ευθύνη και την ηθική της βιβλικής εργασίας,ενώ συνιστά ουσιαστικά κλοπή.

Αποτέλεσμα εικόνας για μαρχΟ Frederick Engels,ο στενός συνεργάτης του Karl Marx και ο δεύτερος βασικός ιδεολόγος του κομμουνισμού, δήλωσε ότι το μεγαλύτερο απόφθεγμα του Marx ήταν το "Οι άνθρωποι πρέπει πρώτα απ 'όλα να τρώνε, να πίνουν, να έχουν καταφύγιο και ρούχα προτού ασκήσουν πολιτική, επιστήμη, τέχνη, θρησκεία και αλλα παρόμοια"(Ομιλία στον τάφο του Καρλ Μαρξ, "Highgate Cemetery, Λονδίνο, 17 Μαρτίου 1883, που μεταγράφηκε από τον Mike Lepore).Με άλλα λόγια, ο μαρξισμός επιδιώκει να ικανοποιήσει αποκλειστικά τις φυσικές ανάγκες του ανθρώπου και θέτει ότι μέχρις ότου οι ανάγκες αυτές ικανοποιηθούν,ο άνθρωπος είναι ανίκανος να επιδιώξει οποιεσδήποτε φιλοδοξίες υψηλότερες από αυτές που αφορούν την φυσική ύπαρξή του ως ζώο.Ο Ιησούς όμως δίδαξε: "Μην ανησυχείτε για τη ζωή σας, τι θα φατε ή θα πιείτε ή για το σώμα σας, τι θα φορέσετε.Δεν είναι η ζωή περισσότερο από φαγητό, και το σώμα περισσότερο από ρούχα;(Ο Θεός, που σας έδωσε το πολυτιμότερον, δεν θα σας δώση και το κατώτερον;)...Αναζητήστε πρώτα τη βασιλεία [του Θεού] και τη δικαιοσύνη του"(Κατά Ματθαίον 6:26, 33). Ο Μαρξ αντιθέτως δίδαξε: "Ζητήστε πρώτα τη δικτατορία του προλεταριάτου και τα αγαθά αυτού του κόσμου".Τα λόγια του Ιησού έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις ιδέες του κομμουνισμού και του μαρξισμού και αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο ο Καρλ Μαρξ και όλοι ανεξαιρέτως οι μαρξιστές ιδεολόγοι απέρριψαν τον Χριστιανισμό.Η ουτοπία, άλλωστε,που επιδιώκει να δημιουργήσει ο Μαρξισμός είναι γήινη και ανθρωπογενής.Οι Χριστιανοί αντιθέτως απευθύνονται στον Κύριο Ιησού Χριστό για να κληρονομήσουν ένα τέλειο και φωτεινό ουράνιο βασίλειο.

Συχνά,βέβαια,κάποιοι προσπαθούν,στα φανερά ή με πλάγιο τρόπο,να συνδυάσουν τον Χριστιανισμό με τη μαρξιστική κοσμοθεωρία(δες εδώ),για να χειραγωγήσουν αφελείς Χριστιανούς ή προσπαθώντας να προσυλιτίσουν Χριστιανούς στον Μαρξισμό ή μαρξιστές στον Χριστιανισμό.Οι προσπάθειές τους όμως, κακοπροαίρετες ή καλοπροαίρετες -κατά κύριο λόγο κακοπροαίρετες- ,είναι ουσιαστικά μάταιες,αλλά και επιβλαβείς.Η προσπάθεια να συνδυαστεί ο Χριστιανισμός με τον Μαρξισμό αγνοεί παντελώς τις αποκλίνουσες απόψεις τους για την αμαρτία,τον Θεό,την ισότητα,την ευθύνη και την αξία της ανθρώπινης ζωής.Έπίσης,εκτός του οτι,ο Μαρξισμός,βασίζεται στην αθεϊστική κοσμοθεωρία του Υλισμού και του κοινωνικού Δαρβινισμού,στρέφεται επίσης κατά του χριστιανικού γάμου και της παραδοσιακής χριστιανικής οικογένειας,ενώ κηρύττει το μίσος και την πάλη των τάξεων.

Κάποιοι,ωστόσο,επικαλούνται το Πράξεις(2:44-45) ως απόδειξη ότι ο Χριστιανισμός είναι συμβατός με τον Κομμουνισμό:

"Ολοι δε αυτοί που είχαν πιστεύσει ευρίσκοντο εις συνεχή επικοινωνίαν και ενότητα μεταξύ των και είχαν τα πάντα κοινά.Επωλούσαν δε τα κτήματα και τα άλλα υπάρχοντά των και τα εισπραττόμενα χρήματα εμοίραζαν στους πτωχούς αδελφούς, ανάλογα με τας ανάγκας που είχε ο καθένας από αυτούς."

Δύο πράγματα πρέπει,ωστόσο,να ειπωθούν εδώ:

Πρώτον,ότι αυτό το απόσπασμα, όπως και το μεγαλύτερο μέρος των "Πράξεων",είναι περιγραφικό και όχι προτρεπτικό,δηλαδή δεν περιέχει κάποια εντολή που προτρέπει στο να λειτουργεί η εκκλησία με αυτόν τον τρόπο.Πρόκειται απλώς για μια περιγραφή της πρώτης εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ,στην προσπάθεια της να ανταποκριθεί σε ορισμένες ειδικές και επείγουσες ανάγκες(διωγμοί χριστιανών κτλ).Δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη ότι τέτοια η παρόμοια κοινοκτημοσύνη αντιγράφηκε κατ'αυτό το τρόπο ποτέ από άλλες εκκλησίες της Καινής Διαθήκης η και μεταγενέστερες,κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.

Δεύτερον,η κοινοκτημοσύνη στις "Πράξεις" ήταν εντελώς εθελοντική και παρακινήθηκε από την αγάπη του Χριστού και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους Χριστιανούς.Οποιαδήποτε προσπάθεια να εφαρμοστεί αυτό στον κοσμικό (άθεο) κομμουνισμό δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα.Στην Εκκλησία των "Πράξεων",οι άνθρωποι έδιναν με τη δική τους καλή θέληση σε εκείνους που είχαν ανάγκη και έδιναν ελεύθερα, χωρίς να τους ρυθμίζεται το ποσό και ο τρόπος με τον οποίον θα έδιναν. Με άλλα λόγια, μοιράζονταν αυτό που είχαν από μια κοινή αγάπη ο ένας για τον άλλον και ένα κοινό στόχο - η ζωή για τον Χριστό και η δόξα του Θεού.Σε μια κομμουνιστική κοινωνία,οι άνθρωποι δίνουν,επειδή ένα σύστημα κυβέρνησης τους αναγκάζει να δώσουν.Δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής ως προς το ποσό που δίνουν ή σε ποιον το δίνουν.Επομένως, αυτό δεν αντανακλά το ποιοι είναι,ούτε λέει τίποτα για την ταυτότητα ή τον χαρακτήρα τους,ούτε αποτελεί έργο εκδήλωσης της αγάπης τους προς τον Θεό και τον αδερφό τους.Υπό το καθεστώς του κομμουνισμού,ο χαρούμενος,ανιδιοτελής και γενναιόδωρος δωρητής,καθώς και ο τσιγκούνης,ιδιοτελής και απρόθυμος,είναι υποχρεωμένοι να δώσουν ακριβώς το ίδιο ποσό -δηλαδή, ό,τι κερδίζουν- στο Κράτος.Αυτό φυσικά όχι μόνο δεν έχει σχέση με τον Χριστιανισμό,αλλά και εμποδίζει την πρόθυμη και ανιδιοτελή προσφορά στον συνάνθρωπο που είναι καθήκον του καλού Χριστιανού.

Σχετική εικόναΆλλωστε, όταν ο ίδιος ο Frederick Engels άκουσε ότι μερικοί "Χριστιανοί" κομμουνιστές χρησιμοποίησαν το δεύτερο κεφάλαιο των "Πράξεων" για να προωθήσουν τον σοσιαλισμό, έγραψε ενάντια στη συσχέτιση της ιδεολογίας του με τον Χριστιανισμό: "Αυτοί οι καλοί άνθρωποι δεν είναι και οι καλύτεροι Χριστιανοί, γιατί αν ήταν, θα γνώριζαν καλύτερα τη Βίβλο και θα διαπίστωναν ότι, εάν και μερικά κομμάτια της Βίβλου μπορεί να είναι ευνοϊκά για τον κομμουνισμό, το γενικό πνεύμα των δογμάτων (του Χριστιανισμού), εντούτοις, είναι εντελώς αντίθετο σε αυτόν"("Progress of Social Reform on the Continent in The New Moral World",  3η Σειρά, αριθ. 19, 4 Νοεμβρίου 1843, που μεταγράφηκε από τον Andy Blunden). Σύμφωνα με τον ίδιο τον Engels λοιπόν,η Βίβλος και ο μαρξισμός είναι πράγματα "εντελώς αντίθετα".

Τέλος,δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι ο κομμουνισμός δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε απο τους μισούντες τον Χριστό,Ιουδαίους.Ο ίδιος ο Μαρξ,η συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών ηγετών(Λένιν,Τρότσκι,Ρόζα Λούξεμπουργκ,Μπέλα Κουν,Άννα Πάουκερ,Καρλ Ράντεκ,Έμμα Γκόλντμαν,Αβραάμ Μπεναρόγια κ.α.) καθώς και το 80% της μπολσεβικικής ηγεσίας ήταν Εβραίοι στην καταγωγή.

Επ' αυτού,ο άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς,στο υπέροχο βιβλίο του «Μέσα από το Παράθυρο της Φυλακής - Μηνύματα στο λαό» έγραψε:

"Ο στόχος του παλαιού Ισραήλ είναι να πιέσει τόσο τον Χριστιανισμό, ώστε αυτός να οπισθοχωρήσει και ο χριστιανοί να γίνουν άθεοι. Όλα τα σύγχρονα σλόγκαν της Ευρώπης τα έχει γράψει ο παλαιός Ισραήλ, εκείνος που σταύρωσε τον Χριστό. Ο παλαιός Ισραήλ έγραψε τα συνθήματα για τη δημοκρατία, το σοσιαλισμό, τις απεργίες, τον αθεϊσμό, την ανοχή σε κάθε πίστη, την επανάσταση σε κάθε τί, τον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό.Όλα αυτά είναι εμπνεύσεις του παλαιού Ισραήλ, δηλαδή του πατέρα του παλαιού Ισραήλ, του διαβόλου.Και όλα αυτά τα κάνει με στόχο να υποτιμήσει το Χρίστο, να τον υποτιμήσει και στο θρόνο του να βάλει το δικό του Μεσσία, πού χωρίς ο ίδιος να το ξέρει, είναι αυτός ο σατανάς."

Υπάρχει λόγος,λοιπόν,που στα μαρξιστικά κράτη,όπως στην κομμουνιστική Κίνα,στο Βιετνάμ και στην παλαιά Σοβιετική Ένωση,οι Χριστιανοί πάντα διώκονταν ανελέητα και με τρόπο βάρβαρο και σαδιστικό και θανατώνονταν κατα χιλιάδες για την πίστη τους.Οι ιδέες που προωθεί και επιβάλλει ο Μαρξισμός,όχι μόνο είναι διαμετρικά αντίθετες με τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού,αλλά η μία θεωρία αποκλείει την άλλη.

Δες και Η πλάνη του μαρξιστικού Χριστιανισμού

ΕΧΑ/(με στοιχεία απο "Κόκκινος Ουρανός" και "gotquestions.org")